Audio oefeningen bij Inburgering A1 Studieboek

Audio oefeningen uit Inburgering A1 Studieboek

Hier vindt u de audio oefeningen die bij het boek Inburgering A1 horen.

Onderdeel F (Les 1-17) - Geef antwoord op vragen.

Grammatikaart F1 (Les 18-28) - Luister goed en maak de zin.

Persoonlijke vragen F4 (Les 23-28) - Geef kort antwoord.

Meervouden Onderdeel H (Les 6-8) Zeg het meervoud.

.